Source Translation
account rekening
add voeg by
administrator beheerder
age ouderdom
aged oud
ancestor voorouer
anniversaries herdenkings
anniversary herdenking
approve goedkeur
BCE v.C.
below hieronder
branch tak
branches takke
CE n.C.
change verandering
chart diagram
child kind
childhood kinderjare
children kinders
computer rekenaar
contacts kontakte
cousin neef of niggie
custom aangepaste
custom persoonlike
death afsterwe
default verstek
default standaard
descendants nageslag
details besonderhede
download aflaai
entries inskrywings
entry inskrywing
event gebeurtenis
events gebeurtenisse
exact presiese
extract uitpak
extracted uitgepak
fact feit
families gesinne
families families
family familie
family gesin
family tree stamboom
fan chart waaierdiagram
fiancé verloofde
file lêer
filtered gefilter
fix regstelling
grandchild kleinkind
grandchildren kleinkinders
When User Action Detail Object
3 months ago cct Glossary added webtrees/Afrikaans
verloofde
3 months ago cct Glossary added webtrees/Afrikaans
soekprogram
3 months ago cct Glossary added webtrees/Afrikaans
herlaai
3 months ago cct Glossary added webtrees/Afrikaans
kaart
3 months ago cct Glossary added webtrees/Afrikaans
herlei
3 months ago cct Glossary added webtrees/Afrikaans
argaïese
3 months ago cct Glossary added webtrees/Afrikaans
sluit in
3 months ago cct Glossary added webtrees/Afrikaans
opgradering
3 months ago cct Glossary added webtrees/Afrikaans
ouderdom
3 months ago cct Glossary added webtrees/Afrikaans
afsterwe
Browse all glossary changes