Translation status

Strings3699
100.0% Translate
Words16311
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
webtrees-1.7 100.0% 100.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.1% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/fisharebest/webtrees
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-3.0-or-later
Repository https://github.com/fisharebest/webtrees.git
Repository branch master
Last remote commit Translation: Catalan - 100.0% - 3699 of 3699 strings 43aa3d0f0
toniplanas authored 5 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.webtrees.net/git/webtrees/webtrees/
Filemaskresources/lang/*/messages.po
Translation file resources/lang/nn/messages.po
When User Action Detail Object
2 days ago HRN Translation changed webtrees/webtrees - Norwegian Nynorsk
BileteFotografi
3 weeks ago None Committed changes webtrees/webtrees - Norwegian Nynorsk
3 weeks ago HRN New translation webtrees/webtrees - Norwegian Nynorsk
Singular
%s år
Plural
%s år
3 weeks ago [email protected] Committed changes webtrees/webtrees - Norwegian Nynorsk
3 weeks ago HRN Marked for edit webtrees/webtrees - Norwegian Nynorsk
%s år%s år
3 weeks ago HRN New translation webtrees/webtrees - Norwegian Nynorsk
"Hovudbilete" (_PRIM) nyttast av ulike slektsprogram for å bestemme ønska bilete for ein person. Eit alternativ er å omorganisere bileta, slik at ønska bilete står øvst på lista.
3 weeks ago HRN New translation webtrees/webtrees - Norwegian Nynorsk
Oppdater høgaste nivå i stadnamn, men behalde dei lavare nivåa.
3 weeks ago HRN New translation webtrees/webtrees - Norwegian Nynorsk
Til dømes vil det gå raskt å finne personar der det manglar data om død, men mykje saktare å kalkulere om ein person er død.
3 weeks ago HRN New translation webtrees/webtrees - Norwegian Nynorsk
Dataretting krev mange kalkulasjonar, so det er ikke mogeleg å opprette ei eksakt liste over postar som må oppdaterast.
3 weeks ago HRN New translation webtrees/webtrees - Norwegian Nynorsk
Datarettingar
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3699 16311 100645
Translated 100.0% 3699 16311 100645
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 1.1% 40 82 666

Last activity

Last change April 5, 2020, 7:35 a.m.
Last author HRN

Activity in last 30 days

Activity in last year